Proč a jak jsem kreslil návrh kostela Krista Spasitele na Barrandově

(26. Března 2013) Návrh kostela Krista Spasitele nebyl výběrovou komisí vybrán


Návod k ovládání vizualizace návrhu

Program, který se spustí (je třeba mít v prohlížeči instalovanou Javu) znázorňuje návrh připravovaného kostela Krista Spasitele a Komunitního centra Barrandov v různých fázích stavby.

Pomocí menu "Etapa výstavby" si zvolte etapu, kterou chcete zobrazit.

Menu "Pořadí etap" umožňuje zobrazit buď pořadí, v jakém by etapy byly prováděny při stavbě ("Stavební pořadí"), nebo pořadí, při kterém se dobře zobrazují části kostela, i když takto stavba probíhat nebude ("Zobrazovací pořadí"). Po startu programu je nastaveno zobrazovací pořadí. Při změně pořadí se nastaví úvodní etapa, ukazující pouze terén - je nutno si požadovanou etapu nastavit pomocí menu "Etapa výstavby".

Posuvný element na pravém okraji obrazovky použijte pro zvětšení nebo zmenšení obrazu.

Pohybem myši při stisknutém levém knoflíku se obraz natáčí a naklápí. Pohyb myši doleva či doprava otáčí obraz kolem svislé osy, procházející středem půdorysného kříže stavby. Pohyb myši nahoru a dolu naklápí obraz mezi krajními polohami, představovanými pohledem z boku z úrovně terénu a pohledem shora.

Pohybem myši při stisknutém pravém knoflíku se obraz posouvá po obrazovce.

Jelikož zobrazování je výpočetně náročné, rotace, naklápění i posouvání obrazu by na většině počítačů bylo trhané. Proto se při pohybu zobrazují pouze linie a ne plochy obrazu. Po uvolnění knoflíku myši je obvykle třeba nějakou dobu počkat, než se liniový obraz doplní zobrazením ploch. Doba čekání je tím delší, čím větší zvětšení obrazu je zvoleno posuvným elementem.